dijous, 28 d’octubre de 2010

TALLER DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR

L'estructura familiar de la cultura magrebina no contempla la planificació familiar. Les unions es produeixen prest i les dones comencen a tenir fills aviat. Sense pretendre interferir dins el seu model de vida, consideram necessària la informació d'altres tipus d'enfocaments envers els models familiars, concretament el model que es té al país d'acollida.
 Na Lucía, de Metges del Món ens dóna un taller sobre els principals mètodes de planificació familiar.
 Les dones acullen amb humor i interès les explicacions referents a la sexualitat i els mètodes anticonceptius.
 Les més reticents escolten amb respecte.
El Taller sembla que ha estat positiu i molt interessant.

1 comentari: